Nov 2015

Online izdelava tiskovin

V pripravi je nova aplikacija za online izdelavo tiskovin kot so vizitke, dopisnice, zloženke, plakati, razne nalepke, brošure, letaki, štampiljke,...

Otvoritev spletne strani

Otvoritev težko pričakovane spletne strani z tiskarskimi storitvami. Spletna stran je še nova zato zaprošamo uporabnike, da nam sporočiijo morebitne napake! Za najbolj pedantne sledi tudi nagrada!